Kosár
tartalma

Szállítás:
0,-Ft
Fizetendő:
0,-Ft
Hűségpontok:
0
Megrendelés
Nyitva

Zárás: 21:00

Vitafit Étterem és Kávézó

Rendelj még ma

Általános szerződési feltételek

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) azAlmádi Borkert Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.vitafit.hu/hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.
A Szolgáltató adatai:
Cégjegyzékszám:
19-09-505083
Nyilvántartja:
859/2013
Székhelye:
8500 Pápa, Kuruc u. 16/a
Adószáma:
11903206-2-19
Bankszámlaszáma:
OTP Bank Zrt. 11748045-20057152
Postázási cím:
8500 Pápa, Kossuth u. 18.
Email címe:
Honlap:
A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.
 
 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 2.  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarországterületénnyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatásigénybevételéveltörténik. A megrendelés elektronikus útonmegkötöttszerződésnekminősül, amelyre a PolgáriTörvénykönyvrőlszóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információstársadalommalösszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közöttiszerződésre a fogyasztó és a vállalkozásközöttiszerződésekrészletesszabályairólszóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

  1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatásamás weboldalon keresztülérhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználásimódjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.


  1.3. Szolgáltató közvetítő kereskedőitevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználókmegrendeléseit fogadja, feldolgozza éstovábbítja az éttermeknek. Szolgáltató nem találkozikszemélyesen a Felhasználóval, mivel az árut az étteremkészítiösszeésszállítja ki.

 3.  A szolgáltatás a felhasználó számára ingyenes.

  1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóanváltoznak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat ésajánlatokatjelenítsen meg.

 4.  Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelésfeladásáravonatkozóanjönlétre, és az árukkiszállítására vagy az étteremből elvitelrevonatkozóik

 5.  A megkötöttszerződésírásban foglaltnak minősül. A szerződésírásbantárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetőkvisszamenőleg is a "Korábbirendeléseim" menüpont alatt. A szerződéskötésés a kapcsolattartás nyelve magyar és vagy angol.

  1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokatrészlegesen vagy teljesen az összesFelhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számárakorlátozza vagy letiltsa.

  1.9. A Szolgáltatástbárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesenés sikeresen regisztráljamagát, továbbá magáranézvekötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
2.Regisztráció
               2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:
 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • telefonszám*
 • születési idő
A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.


2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.
 
3.Megrendelés
3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2.  A kiválasztott ételek és/vagy italok a mellettük található „Kosár” gombra történő kattintással a kosárba kerülnek. A jobb felső sarokban található „Kosár” oldalon a darabszám megadásával a rendelés véglegesítéséig módosítható a mennyiség. A termékek közötti böngészés során minden esetben eltárolódnak a további kosárba tett termékek.
A telefonszám, a szállítási cím és az e-mail cím megadásával egy időben kiválasztható, hogy a választott ételeket és/vagy italokat házhoz szállítással kéri a Vásárló vagy rendelését személyesen viszi el éttermünkből. A rendelés véglegesítése előtt választható ki a fizetési mód is (Készpénz, Bankkártya, Szép kártya)
Lehetőség van a rendelés megadott időpontra kért szállítására is, amelyet szintén a Kosárban tud bejelölni a Vásárló.
Amint a rendelés feladásra került, néhány percen belül, a regisztrációkor megadott e-mail címre rendszerünk automatikus üzenetet küld, amely tartalmazza a rendelés minden adatát és a Vásárló adatait is.
Honlapon történő rendelés leadására minden nap 8:00-tól 21:30-ig van lehetőség. Kivételt képeznek ez alól esetleges különleges alkalmak, amelyet éttermünk minden esetben a honlapon közzé tesz


3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, és megadja a Felhasználónak az étterem elérhetőségét. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot.

3.4.Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést az Étterem/Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Megrendelőt az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató és az Étterem nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.
 
3.5.A felhasználó nyilatkozatával elfogadja:
Elfogadom, hogy a(z) [Megrendelő cégneve] ([székhelye]) által a(z) [Fizetési Elfogadóhely webcíme] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH PaymentServices Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, email cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.

3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
 
4. Fizetési feltételek
4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya, ill. SZÉP kártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg az étterem alkalmazottja számára. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

4.2. A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés:
 • bankkártya száma;
 • bankkártyára írt név;
 • lejárat dátuma;
 • CVC szám.
 
5.Elállás
5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg az étteremmel szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

5.2. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának vagy közvetlenül az étteremnek.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.
 
6. Panaszkezelés
6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:
 
Postázási cím:
8500 Pápa, Kossuth u. 18.
E-mail cím:
Telefonszám:
+36 70 771 1818
A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az étteremhez fordulhat.

6.5. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Polgármesteri Hivatal jegyzője:
8500 Pápy, Fő u. 12., Tel.:89/515-000
 
Megyei Közig. Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:
Veszprém, Megyeház tér2., Tel.: 88/579-337
 
Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető Testülete:
Veszprém, Budapesti u. 3., Tel.: 88/429-008
 
Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Kerületi Főállatorvosi Iroda
8500 Pápa, Celli út 67.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.
 
7. Személyes adatok kezelése
A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.
 
7. Záró rendelkezések
7.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

7.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

7.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

7.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.